Träning året runt i Delsbo


Introduktionskurser varje termin


                        Sommarträning utomhus

Träna Yuan QiGong för bättre hälsa,

en nöjd kropp

och frid i sinnet

Ren Xue betyder 'kunskapen om människan' och är det bärande teoretiska ramverket till Yuan QiGong och Yuan Ming Medicine

Yuan QiGong är samlingsnamnet för de 9 qigongmetoder som ingår i Ren Xue

Yuan Ming Medicine är ett system av behandlingsmetoder grundat på Ren Xue, modern vetenskap och traditionell kinesisk medicin