Full Moon Practice

Varje fullmåne ger Yuan Tze förslag på ett särskilt fokus för alla Yuan QiGongutövare världen över. Det blir en särskild kraft i en intention när många människor  fokuserar sina medvetanden på samma sak samtidigt.