Full Moon Practice

Full Moon Practice

Varje fullmåne ger Yuan Tze förslag på ett visst fokus för alla Yuan QiGongutövare världen över. Det blir en särskild kraft i en intention när många människor  fokuserar sina medvetanden på samma sak samtidigt.

Följ Facebooksidan för Qigong i Delsbo för aktuella teman.