Yuan Gong

May the wisdom and the compassion of the universe continue to guide you and help expand your heart to its infinite capacity


Yuan Tze

grundaren av Ren Xue, Yuan Gong

och Yuan Ming Medicine

Vad är Yuan QiGong?

Qigong är en egenvårdsmetod där man genom regelbunden träning av medvetna långsamma rörelser, en närvaro i kroppen och ett avslappnat, lugnt sinne lyfter sitt liv till en ny nivå: ett klarare sinne och en nöjdare, friskare kropp.


Yuan QiGong är vår tids mest kompletta qigongsystem, med 9 olika qigongprogram för cirkulation, kropp, inre organ, microcosmic orbit, känslo- och medvetandemönster.


Yuan QiGong vilar på en gedigen teoretisk grund (Ren Xue) med utförlig information om Qi, medvetandet och alltings sammanhang baserat på traditionell qigong och kinesisk medicin, taoism och modern vetenskap (fysik, biologi, neurovetenskap, psykologi och medvetandeforskning).


Ledstjärnan hos mästaren Yuan Tze som skapade Yuan QiGong var ett så säkert, effektivt och lättillgängligt qigongsystem som möjligt.

Och målet: ett komplett system för dig som vill lyfta livet till en ny nivå när det gäller kroppslig och känslomässig hälsa, utveckling av medvetandet och din relation till dig själv och omvärlden.